EN LT RU DE PL
    Usługi

Zakładanie różnego rodzaju przedsiębiorstw i organizacji, prowadzenie dokumentacji prawniczej, zawieranie umów, prawo komercyjne;
Zakładanie przedsiębiorstw za granicą, na terytoriach offshore;

Planowanie biznesu – poczynając od konsultowania, kończąc na opracowaniu biznes planu, przygotowanie wniosków do unijnych funduszy strukturalnych;
Projekty inwestycyjne;

Modele zarządzania personelem, poszukiwanie, rekrutacja i selekcja pracowników;

Usługi marketingowe poczynając od konsultowania, kończąc na opracowaniu strategii marketingowej, plany badań, plany marketingowe i ich realizowanie;

Projekty w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, łączenia, restrukturyzacji przedsiębiorstw;

Likwidacja przedsiębiorstw, procedury upadłościowe, reorganizacja, restrukturyzacja przedsiębiorstw;

Szkolenia wewnętrzne.

Innymi słowy, nasze usługi są skierowane do:

Założycieli:
Założenie przedsiębiorstw;
Planowanie biznesu;
Poszukiwanie, rekrutacja i selekcja pracowników, modele zarządzania;
Usługi marketingowe;
Poszukiwania partnerów;
Prawo komercyjne.

Akcjonariuszy, udziałowców przedsiębiorstw:
Usługi prawnicze;
Rozstrzyganie konfliktów;
Usługi w dziedzinie planowania biznesu, rozwoju biznesu, zarządzania przedsiębiorstwem, jednoczenia, restrukturyzacji przedsiębiorstw, opracowania biznes planów, organizacji i koordynowania krótkoterminowych i długoterminowych projektów;
Modele zarządzania personelem, poszukiwanie, rekrutacja i selekcja pracowników;
Zintegrowane komunikacje marketingowe;
Szkolenia wewnętrzne.